Tangit® FP 440 Protipožiarna výplň

jednoduché utesnenie živec

Výhody a charakteristika

 • pre utesnenie škár okolo nehorľavého potrubia, jednotivých káblov atď
 • jednoduché utesnenie škár
 • pre utesnenie tam kde treba, určené pre utesnenie sadrokartónových dosiek na stropoch, kde je použitý Tangit ® FP 550
 • rýchle a jednoduché použitie
 • vysoký expanzný faktor a extrémna bezpečnosť
 • neprepúšťa dym
 • požiaru odolné najmenej 90 minút
 • neuvoľňuje prach a vlákna (ako malta a minerálna vlna)
 • bez zmäkčovadiel, rozpúšťadiel a halogénov
 • schválené legislatívou v súlade s EN 1366
 • vyhovuje DIN 4102 (B2) a MLAR 2005/LAR/RbALei

Prečo nakupovať u nás
Doprava a platba
Poradňa pre zákazníkov
Dôležité odkazy