BIS Pacifyre® MK II pre kovové potrubie

pre oceľové potrubia (neizolované)

Výhody a charakteristika

  • pre utesnenie priechodu neizolovaného kovového potrubia v súlade napríklad s BS476-20, v stene a stropoch s protipožiarnym požiadavkou
  • nie je potrebné náradie a ďalšie upevňovací materiál
  • minimálne požiadavky na miesto, vhodná pre použitie v oblastiach s ťažkou prístupnosťou
  • vysoká flexibilita možností utesnenia vďaka nízkemu previsu cez stenu alebo strop
  • jednoduchá a ľahká inštalácia
  • manžeta poskytuje zaručenú ochranu proti ohňu, dymy a hluku
  • je dostupný zvukovo izolačný test z IRB (Fraunhofer Institut - Nemecko)
    v súlade so stavebnými predpismi v mnohých krajinách EÚ

 Prečo nakupovať u nás
Doprava a platba
Poradňa pre zákazníkov
Dôležité odkazy